Nieuws

Aankoop 3D printer

Sinds kort kunnen de ontwerpen van Arco Architecten in 3D worden uitgeprint.

De technologie omtrent het driedimensionaal tekenen heeft in de laatste jaren een vlucht van ontwikkeling ondergaan. De tekeningen bevatten steeds meer informatie, waarbij onderlinge afstemming tussen aannemer, constructeur en toeleveranciers plaats vindt in de basistekening van de architect. Deze zogenaamde BIM werkwijze reduceert de foutkans aanzienlijk, maakt uittrekken van materiaalhoeveelheden, woonvolumes etc. exact mogelijk, en geeft de opdrachtgever de mogelijkheid het binnenste van het ontwerp vast te verkennen alvorens het gebouwd wordt. Een logisch gevolg van de 3D tekenmethodiek is het 3D printen, waarbij het ontwerp middels een speciale printer laagje voor laagje wordt opgebouwd tot er een verschaald model van het uiteindelijk ontwerp ontstaat. Waar voorheen de maquettes nog werden gesneden en geplakt, is het nu mogelijk ze aan de hand van de ingevoerde tekening ze rechtstreeks uit te printen.

De technologie van het 3D printen staat momenteel voor de bouwsector nog in de kinderschoenen. Beschikbare apparatuur en software zullen zich ook hier in een snel tempo ontwikkelen. Door de aankoop van de 3D printer blijft het bureau innoveren en kan het een extra dienst verlenen, door het desgewenst beschikbaar stellen van kleine maquettes.

Archief