Nieuws

Restauratie kademuren watermolen Hackfort te Vorden

In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten heeft Arco Architecten de restauratie van de kademuren bij de watermolen van kasteel Hackfort verzorgd.

Een deel van het metselwerk van de kademuren is geheel hersteld met de bestaande stenen en een deel is ingeboet. Het meeste voegwerk is hersteld. Ook zijn maatregelen getroffen om de groei van boomwortels in de muren te voorkomen. De watergeleidingsschotten naast het rad worden nog vervangen, daarna kan de molen weer in volle glorie malen.

Dit alles is in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel voorbereid omdat de afvoercapaciteit van de beek gegarandeerd moest worden, daarvoor is de vispassage gebruikt die het Waterschap daar ondertussen aan heeft laten leggen.

Archief