Arco architecten - Het Bureau

Een gedegen, creatief en veelzijdig ingenieurs- en architectenbureau

Arco Architecten BNA is een gedegen, creatief en veelzijdig ingenieurs- en architectenbureau, gevestigd op een schitterende plek in het groene hart van Nederland. De basis dateert van 1979 en in de loop der jaren is het bureau uitgegroeid tot een allround bouwpartner voor projecten van uiteenlopende aard.

Het bureau heeft veel ervaring met meerhoofdige opdrachtgevers en met inspraakprocedures. Daarnaast is men gewend in bouwteam verband te werken. Arco Architecten biedt daarbij alle diensten aan die je van een architect mag verwachten. Het gaat ons erom op de juiste manier en via de kortste route de programmatische wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een kwaliteitsproduct.


Bouwen is vaak een collectief proces van meerdere partijen. Tegenwoordig zijn er veel rollen die een architectenbureau kan spelen in dit proces, afhankelijk van de organisatie van het project. Belangrijk is het intensive overleg tussen de bij het project betrokken partijen. Het vroegtijdig bij elkaar brengen van creativiteit en technisch expertise zorgt voor het ontstaan van krachtige concepten, haalbare bouwplannen, die identiteit verschaffen aan de trotse bezitters, gebruikers of bewoners.

 

Nieuwbouwprojecten, zowel woningbouw als utiliteitsbouw of combinaties daarvan, restauratie en renovatie en herbestemming van gebouwen behoren tot onze disciplines, alsmede interieuropdrachten voor winkelketens, kantoren en particulieren. Het bureau wil op een eigentijdse doch respectvolle wijze omgaan met de gebouwde omgeving in het algemeen en met het historische erfgoed in het bijzonder. Het vakmanschap van de architect, materiaalgebruik en detaillering, en niet in de laatste plaats een goede budget- en planningbeheersing garanderen de kwaliteit.

 

Sinds 2014 is het bureau door de instantie Hobeon binnen de kaders van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) GEAR gecertificeerd en lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), hetgeen de werkwijze en kwaliteitsborging als een constante factor van het bureau onderschrijft.

 

Arco Architecten is een allround gesprekspartner voor particulier, ondernemer en instelling.

Lees alles over: