Restauratievisie

Restauratievisie en werkwijze

Naast een algemene visie heeft Arco Architecten een meer specifieke visie op restauratiewerken. Dit resulteert in een aanvulling van de algemene visie met de volgende punten:

 • De oorspronkelijke elementen en hoofdstructuur van het gebouw dienen zo veel mogelijk behouden te blijven en zo nodig hersteld te worden. Oorspronkelijke elementen die grotendeels zijn verdwenen kunnen worden teruggeplaatst indien zij bij het nieuwe gebruik een zinvolle functie kunnen vervullen. Al de historische onderdelen die redelijkerwijs nog gerepareerd kunnen worden dienen te worden behouden. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk de oorspronkelijke waarde en karakter van het object bewaard of versterkt.
 • Latere toevoegingen die niet storen en die de geschiedenis van het gebruik van het gebouw vertellen, worden zo mogelijk behouden.
 • Karakterverstorende elementen die later zijn toegevoegd worden zo mogelijk verwijderd of onzichtbaar gemaakt.
 • Nieuwe materialen worden gekozen in overeenstemming met het gebouw.
 • Om het daglicht binnen te laten komen worden beperkt nieuwe daglichtopeningen toegevoegd, Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande of oorspronkelijke gevelopeningen. Hierbij kunnen bestaande gevelopeningen worden verglaasd door kozijn en raam achter de muur te plaatsen. 
 • Bij het ontwerp dienen schoonheid, bruikbaarheid en duurzaamheid in evenwicht toegepast te worden. 
 • Op deze wijze wordt de nieuwe functie voor de gebruikers ingepast met respect voor de aanwezige kwaliteiten van het monument. De gebruikers moeten op een hedendaagse wijze in het object kunnen functioneren. Een gebouw is immers een gebruiksvoorwerp, dat zich aan moet passen aan veranderende omstandigheden. Een verbouwing kan beschouwd worden als een verrijking van de geschiedenis van het gebouw omdat het een nieuw vervolg geeft op dat wat er al is.
 • De kunst van het restaureren is de kunst van het laten, d.w.z. dat onderdelen (bijvoorbeeld voegwerk) die nog een voldoende scoren niet moeten worden vervangen.


Werkwijze:

 • Bij de restauratie van Rijks- of gemeentelijke monumenten wordt de volgende werkwijze gevolgd.
 • Allereerst wordt de bestaande situatie van het gebouw nauwkeurig opgemeten en getekend. Vervolgens worden de bouwkundige gebreken van het pand opgenomen en op tekening aangegeven. Tegelijkertijd volgt een bouwsporen onderzoek wat op foto en of tekening wordt vastgelegd. Indien gewenst wordt een bouw- en cultuurhistorische waardestelling gemaakt, hierbij wordt bepaald welke onderdelen belangrijk zijn om te behouden en zo nodig gerestaureerd moeten worden en wat kan verdwijnen. Bij grote werken wordt deze verkenning ook wel gemaakt door gespecialiseerde onderzoeksbureaus.
 • Voor de uitvoering wordt het ontwerp vastgelegd op bestektekeningen en in een bestek.
 • Voor het bestek wordt een bureaubestek gebruikt dat gebaseerd is op de STABU systematiek. Zodoende is gewaarborgd dat de restauratie op de juiste wijze en met weinig verrassingen wordt uitgevoerd. 
 • Zo nodig wordt bij de bouwvoorbereiding de expertise ingehuurd van specialistische adviseurs op deelonderwerpen zoals bijvoorbeeld: stucwerken, glas in lood, marmeren vloeren, schilderwerken, constructies e.d.
 • Bij de selectie van de uitvoerende partijen staat ervaring met vergelijkbare werken voorop, dit geldt vooral voor de hoofdaannemer, de stukadoor, de schilder en de installateur.
 • Tijdens de uitvoering wordt de restauratie bij voorkeur begeleid door de architect en wel in de geest van het plan. Hierbij is er veel zorg voor historische facetten van het gebouw en voor de details.
 • Als leidraad voor het bestek en de bouwbegeleiding gelden de uitvoeringsvoorwaarden onderhoudswerkzaamheden die zijn bijgevoegd.