Beheer en onderhoud

Onze meerjaren onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw bedrijfs- of kantoorgebouw, die onderhoud vereisen.

Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft.

Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende meter of vierkante meter. Op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren, het zogenaamde meerjaren onderhoudsplan.

Vervolgens wordt er jaarlijks een financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zonder dat u voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij ook uitvoeren voor overheidsgebouwen en voor Verenigingen van Eigenaren. De begeleiding, coördinatie en toezicht op het onderhoud kunnen ook door ons verzorgd worden. Tevens kunnen wij bouwtechnische beoordelingen maken bij aan- en verkoop van onroerend goed.