BIM

Wat is BIM?

BIM is de laatste tijd een veel gehoorde term in de bouwwereld. BIM staat voor Bouw(werk) Informatie Model. Een BIM-model is een 3D weergave van een bouwwerk die virtueel in de computer wordt ‘gebouwd’. Elk bouwelement wordt digitaal voorzien van je benodigde informatie zoals; materiaal, producteigenschappen, onderhoudsgegevens, e.d. Het is dus meer dan een 3D weergave alléén. Aan dit model kunnen uiteindelijk ook de planning (4D), de kosten (5D) en onderhoudsplannen (6D) gekoppeld worden.

In het huidige proces wissel je weliswaar digitale tekeningen uit, maar de informatie beperkt zich tot lijnen en arcering in 2D tekeningen. Het BIM-model wordt uitgewisseld in één 3D-model waarbij alle informatie die aan het model wordt gegeven behouden blijft. 

Alle partners in het ontwerpproces, zoals constructeur en installateur, leveren hun informatie aan het BIM-model. De architect bundelt deze modellen en zo ontstaat er één centraal model met de bouwkundige, constructieve en installatietechnische gegevens van het project. Maar ook informatie over comfort, energiegebruik, lichtinval en bijvoorbeeld milieubelasting. Een compleet beeld dus.

Het BIM-model is tijdens het bouwproces dus één centraal model voor alle partijen. Echter kan het  ook gedurende de hele levenscyclus van het bouwwerk als basis dienen voor onderhoud aan het gebouw. Op deze manier kan de exploitatie virtueel in beeld worden gebracht door er onderhoudsplanningen en bijbehorende begrotingen aan te koppelen. 

Wat is het voordeel van BIM?

 • Betere afstemming in het ontwerpproces.
 • Inzicht door visualisatie van het gebouw.
 • 3D impressies en films van het gebouw t.b.v. bijvoorbeeld verkoop of verhuur.
 • Consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details).
 • Hergebruik en delen van gegevens, zaken hoeven niet dubbel worden getekend.
 • Voorbereidingstijd wordt korter.
 • Vermindering van bouwfouten, dus reductie van faalkosten.
 • Verlaging van bouwkosten.
 • Versnelling van de bouwtijd, bouwen binnen de planning.
 • Inzichten voor het daadwerkelijk bouwen (door simulatie).
 • Door het tonen van opties met bijbehorende hoeveelheden, kosten en opbrengsten kan de beste oplossing worden gekozen. Hierdoor kunnen wijzigingen worden voorkomen in latere fasen.
 • Betere beheersing van het proces en de productie: verregaande prefabricage mogelijkheden en ‘just in time’ levering op de bouwplaats.