Bouwhistorisch onderzoek

Wanneer u in het bezit bent van een gebouw met een monumentale status, en u wenst dit te verbouwen of te veranderen, dan is het noodzakelijk goed onderzoek te verrichten en te zoeken naar grenzen van wat mogelijk is.

Een dergelijk onderzoek richt zich op de historie van het gebouw en dient te worden uitgevoerd conform landelijk geldende richtlijnen welke zijn beschreven in “Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek” van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Om de historie van een gebouw in beeld te krijgen, wordt onderzoek gedaan in archieven maar ook in en om het gebouw zelf. Op basis van aanwezige bouwsporen, bijvoorbeeld dichtgemetselde kozijnopeningen, restanten van verbindingen in kapconstructies of afwijkingen in materiaalgebruik, kan vaak een groot deel van de historie van het gebouw inzichtelijk worden gemaakt, kan een reconstructie worden gemaakt van de oorspronkelijke bouwdelen en de later uitgevoerde wijzigingen en verbouwingen. Door aanvullend onderzoek in literatuur en archieven en door navraag te doen bij vorige eigenaren kunnen latere aanpassingen en verbouwingen worden gedateerd en kan de chronologie van bouwperioden worden bepaald. Op basis hiervan wordt inzichtelijk welke bouwdelen van het gebouw van historisch belang zijn en waarmee dus zorgvuldiger dient te worden omgesprongen. Het bouwhistorisch onderzoek vormt daarom de basis van de verbouwplannen.

Doordat Arco Architecten BNA aan een groot aantal monumentale objecten heeft gewerkt en nog werkzaam is, is er een uitgebreide relatiekring opgebouwd, waarop een beroep kan worden gedaan bij literatuur- en archiefonderzoek. Door de uitgebreide ervaring met monumentale objecten heeft Arco Architecten BNA ook een ruime basiskennis in huis, waaruit geput kan worden bij het waarderen van bouwdelen, en kan hierdoor in een vroeg stadium uw bouwplan worden afgestemd op de aanwezigheid van historisch waardevolle onderdelen. Dergelijke onderdelen kunnen hierdoor integraal in het bouwplan worden opgenomen, en kunnen het ontwerp versterken met het behoud van historie.