Omgevingsvergunning

Wie vroeger ging verbouwen, had verschillende vergunningen nodig, zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure eenvoudiger te maken, zijn de vergunningen samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning bundelt meerdere vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu, waardoor al deze vergunningaanvragen in één keer kunnen worden ingediend bij één loket en is er ook maar één aanvraagformulier nodig.

Bovendien volgt er één besluit op uw aanvraag en geldt er één beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening. Het invoeren van de omgevingsvergunning is in het leven geroepen om de aanvraagprocedure voor een bouw- of verbouwplan eenvoudiger te maken. Arco Architecten BNA heeft als één van de kerntaken het aanvragen van de omgevingsvergunning. Voor de meeste bouwplannen die door ons worden ontwikkeld, in welke afmeting of hoedanigheid dan ook, wordt door ons ook een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit gebeurt veelal online bij het zogenaamde “Omgevingsloket online”, en kan in principe op elk moment van de dag gebeuren. Ook aanvullingen of aanpassingen van bouwplannen dienen wij op dezelfde manier in.

Ondanks dat met het invoeren van de omgevingsvergunning, de aanvraagprocedure van vergunningen is vereenvoudigd, zijn er nog twee vergunningen die hieraan separaat dienen te worden aangevraagd. De zogenaamde Watervergunning of KEUR vergunning voor werken in, op of in de buurt van waterwerken, en de Milieuvergunning vallen buiten de aanvraag omgevingsvergunning. Ook het aanvragen van deze vergunningen kan Arco Architecten BNA verzorgen zodat u het gehele vergunningentraject uit handen genomen kan worden.

Niet altijd heeft u een omgevingsvergunning nodig als u wilt bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld gewoon onderhoud zoals schilderonderwerk of gevelonderhoud of kleinere verbouwingen of uitbreidingen in de achtergevel, kunt u onder bepaalde omstandigheden zonder een omgevingsvergunning realiseren.

Ook voor de vergunningsvrije bouwwerken kan Arco Architecten BNA met u meedenken en zo een meerwaarde betekenen voor het ontwerp en voor de uitstraling van uw woning, bijgebouw of bedrijfspand.