Projectmanagement

Wij beschikken over een aantal medewerkers die verschillende functies vervullen waardoor zij ingezet kunnen worden om het gehele projectmanagement te verzorgen.

Vanaf initiatieffase tot en met onderhoud van het onderhavige project kunnen wij belangrijke rollen vervullen dan wel taken uitvoeren, zoals: tekenwerk, bouwkosten berekenen, bestekken schrijven, verzorgen vergunningen, aanbesteden, inmeten, directievoering, toezicht, enzovoorts. In tegenstelling tot vele andere bureaus kunnen we deze werkzaamheden verrichten met eigen personeel dat in vaste dienst is.

Voordelen voor de opdrachtgever om het gehele projectmanagement bij Arco Architecten BNA onder te brengen zijn onder andere:

- De communicatie tussen verschillende betrokken medewerkers verloopt soepel.

- Medewerkers van Arco Architecten BNA hebben eerder samengewerkt, wat het product en de voortvarendheid ten goede komt.

- De opdrachtgever heeft slechts één aanspreekpunt, de projectleider, hierdoor wordt de opdrachtgever ontlast van mogelijke communicatiestoornissen.

- Doordat er niet teveel partijen worden ingezet is er meer duidelijkheid, qua verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

- Wij werken meestal voor een vast, aangenomen bedrag, hetgeen dus ook makkelijker is voor de budgetbewaking van de opdrachtgever.