Subsidie en fiscale aftrek bij rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument en bent u van plan onderhoud uit te voeren? Dan mag u kosten aftrekken van uw inkomen voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw pand als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Arco Architecten BNA kan voor u een onderhoudsplan met bouwtekeningen en een begroting opstellen en er voor zorg dragen dat u voor de maximale fiscale aftrek in aanmerking komt.

Daarnaast kan Arco Architecten BNA u ook begeleiden bij het aanvragen van een laag rentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds voor dezelfde onderhoudskosten van uw rijksmonument als het een woonhuis betreft. Deze gunstige lening kan worden gecombineerd met de fiscale aftrek.

Is uw rijksmonument geen woonhuis maar bijvoorbeeld een boerderij, kerkgebouw, landhuis of molen dan komt u in aanmerking voor  subsidie in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM). De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat u een periodiek instandhoudingsplan (PIP) heeft, zo’n PIP kan Arco Architecten BNA voor u opstellen evenals het indienen van de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Wilt u uw pand restaureren en daarbij een advies over de bovenstaande financiële mogelijkheden dan heeft Arco Architecten BNA daarvoor specialisten in huis.