Toetsing Bouwbesluit

Als eigenaar van een gebouw bent u ervoor verantwoordelijk dat de bouw- en verbouwwerkzaamheden aan dit gebouw goed en veilig worden uitgevoerd. Bouwplannen dienen daarom te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit.
Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen zijn er hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

In het Bouwbesluit worden zaken geregeld als ventilatie, daglichttoetreding, brandveiligheid, energiezuinigheid etc. waarbij voor praktisch elk gebouwtype afzonderlijke regels gelden.

Zowel het Bouwbesluit, als de genoemde richtlijnen en normen worden met enige regelmaat herzien, aangepast of aangevuld. Om bouwplannen te laten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, is er dus veel kennis nodig van deze regelgevingen, en is het belangrijk dat deze kennis up to date blijft.

Het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit behoort tot de kerntaken van Arco Architecten BNA. Omdat elk bouwplan, ongeacht formaat, uitvoering of gebruik, vergunningsplichtig of vergunningsvrij, dient te voldoen aan deze regelgeving, wordt elk project getoetst aan deze regelgeving, waardoor hierin een ruime ervaring is opgedaan. Veel onderdelen uit het Bouwbesluit behoren tot de parate basiskennis van het bureau, echter om van de voortdurend veranderende regelgevingen op de hoogte te blijven, wordt met regelmaat bijgeschoold zodat wij uw bouwplannen te allen tijde kunnen toetsen aan de meest recente regelgevingen.