Planmatig onderhoud Landgoed Linschoten

06041-Landgoed Linschoten-2
Locatie: Linschoten
Deel dit project:

Onderhoud gebouwen Huis te Linschoten

Op het landgoed rondom het Huis te Linschoten staan diverse bijgebouwen en andere bouwwerken waaronder kademuren, een koetshuis, een zomerwoning en een ijskelder. Zowel voor het landhuis, als voor de omliggende gebouwen en andere bouwwerken zijn meerjarenplanningen voor de instandhouding gemaakt. Ook zijn hierbij de subsidieaanvragen in het kader van de BRIM verzorgd. Desgewenst wordt de uitvoering van het onderhoud begeleid.

06041-Landgoed Linschoten-3

06041-Landgoed Linschoten-3

06041-Landgoed Linschoten-4

06041-Landgoed Linschoten-4
06041-Landgoed Linschoten-5

06041-Landgoed Linschoten-5

06041-Landgoed Linschoten-6

06041-Landgoed Linschoten-6
06041-Landgoed Linschoten-7

06041-Landgoed Linschoten-7