Restauratie boerderij

14033_Monumentale boerderij
Locatie: Hekendorp
Deel dit project:

Restauratie Monumentale boederij

 Voor de restauratie van de boerderij heeft Arco de onderstaande werkzaamgeden uitgevoerd:

*Een ruimtelijke onderbouwing om de bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen te onderbouwen.
*Een bouwhistorisch onderzoek met een waardestelling zodat duidelijk is welke delen behouden moeten blijven en welke delen eventueel vervangen mogen worden.
*Een bouwkundige opname van de gebreken die allen op de gedetailleerde tekening van de bestaande toestand zijn vermeld.
*Een schetsontwerp van de verbouwing dat is gemaakt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en in goed overleg met de gemeente. Hierbij was het creeren van licht en ruimte het belangrijkste uitgangspunt.
*De aanvraag omgevingsvergunning.
*Het verzoek tot vaststelling van de fiscale aftrekbaarheid van de onderhoudskosten bij de Belastingdienst. Hiermee is bereikt dat een groot deel van de bouwkosten door de fiscus als aftrekbaar zijn geaccepteerd en dat dit bedrag voor de restauratie bekend is voor de opdrachtgever.
*De aanbesteding van het werk onder 4 aannemers.

Ook de uitvoering van de restauratie is begeleid door de architect van ARCO, hierbij is samen met de opdrachtgever het interieur verder vormgegeven.
In het gehele proces zijn de monumentale delen gerespecteerd en de nieuwe onderdelen zijn eigentijds vormgegeven. Dit leidt tot een spannende combinatie van het heden met het verleden.

14033_Monumentale boerderij

14033_Monumentale boerderij

Oude situatie: De Deel

14033 Monumentale boerderij

Nieuwe situatie: Woonkamer en woonkeuken
14033 Monumentale boerderij
14033_Monumentale boerderij

14033_Monumentale boerderij

Woonkeuken

14033_Monumentale boerderij

Trapopgang
14033_Monumentale boerderij