Restauratie / renovatie Oud Katholieke pastorie

07011 - Oud Katholieke pastorie - 4
Locatie: Gouda
Deel dit project:

Herbestemmen Oud Katholieke pastorie

Aan de Hoge Gouwe in Gouda, staat naast de Oud Katholieke kerk de bijbehorende pastorie. De staat van onderhoud van dit gebouw was in de loop der tijd teruggelopen, waarmee het gebruik eveneens terug liep. Om het gebouw weer voor langere tijd bruikbaar te maken en hierdoor een duurzame oplossing te vinden voor het in stand houden ervan, is gekozen voor een herbestemming naar een kantoorfunctie op de begane grond en meerdere wooneenheden op de bovenliggende verdiepingen. Met oog op het beoogde gebruik werd het het gebouw zowel gerestaureerd als gemoderniseerd met behoud van het historische materiaal en karakter. Ook voldoet het gebouw aan de hedendaagse veiligheidseisen van de brandweer, zonder dat hiervoor de monumentale waarden werden aangetast. Voor de hele restauratie / renovatie is een restauratiehypotheek aangevraagd en is de hiermee gemoeide procedure begeleid.

07011 - Oud Katholieke pastorie - 5

07011 - Oud Katholieke pastorie - 5

07011 - Oud Katholieke pastorie - 6

07011 - Oud Katholieke pastorie - 6
07011 - Oud Katholieke pastorie - 7

07011 - Oud Katholieke pastorie - 7