Restauratie toegangsbrug Landgoed Linschoten

10038 - Toegangsbrug - 2
Locatie: Linschoten
Deel dit project:

Restauratie toegangsbrug en parkbrug Linschoten

De toegangsbrug voor het Huis te Linschoten was behoorlijk vervuild door kalkafzettingen, die ontstonden doordat het regenwater dat door het brugdek lekte kalk meevoerde door de voegen van het metselwerk. Onder het brugdek is op de gemetselde bruggewelven een waterdichte bitumenlaag aangebracht met drainage en spuwers naar de gracht. Het in staal en eikenhout uitgevoerde trapje aan de zijkant is gerestaureerd; een tweede trapje is aan de andere zijkant is op de oorspronkelijke plaats gereconstrueerd, waardoor de toegangsbrug weer symmetrisch is van opzet.
De parkbrug van landschapsarchitect Zocher was behoorlijk aangetast door houtrot. Na een diepgaand historisch onderzoek naar de oorspronkelijke uitvoering en vormgeving is een restauratieplan opgesteld, waarbij slechts een minimale aanpassing in detaillering is doorgevoerd om houtrot zoveel mogelijk te beperken. 

10038 - Toegangsbrug - 3

10038 - Toegangsbrug - 3

10038 - Zocherbrug - 1

10038 - Zocherbrug - 1
10038 - Zocherbrug - 2

10038 - Zocherbrug - 2

10038 - Zocherbrug - 3

10038 - Zocherbrug - 3