Restauratie kademuren watermolen "Hackfort"

14027 - Watermolen Hackfort - 2
Locatie: Vorden
Deel dit project:

Restauratie kademuren watermolen "Hackfort"

Op het landgoed "Hackfort" in Vorden staat de watermolen van Vereniging Natuurmonumenten waarvan de kademuren zijn gerestaureerd. Door zetting vanaf de zijkant en de ingroei van boomwortels waren de oude kademuren behoorlijk beschadigd geraakt. Ook het snel stromende water had zijn sporen nagelaten. Door Arco Architecten is eerst een gedegen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het metselwerk, het voegwerk en de houten onderdelen, waarna bij de planvoorbereiding zoveel mogelijk gezocht is naar het evenwicht tussen terughoudend restaureren en het verkrijgen van een duurzame constructie. Hierbij moest ook de waterafvoer worden gegarandeerd. Met behoud van zoveel mogelijk origineel materiaal zijn de kademuren gerestaureerd, en zijn de muren voorzien van een duurzame bescherming tegen ingroeien van boomwortels en tegen eventuele zettingen.

14027 - Watermolen Hackfort - 3

14027 - Watermolen Hackfort - 3

14027 - Watermolen Hackfort - 4

14027 - Watermolen Hackfort - 4
14027 - Watermolen Hackfort - 5

14027 - Watermolen Hackfort - 5

14027 - Watermolen Hackfort - 6

14027 - Watermolen Hackfort - 6
14027 - Watermolen Hackfort - 7

14027 - Watermolen Hackfort - 7

14027 - Watermolen Hackfort - 8

14027 - Watermolen Hackfort - 8